• Máme viac ako 15 ročné skúsenosti
  • certifikáty
  • záruka
  • predaj

IZOLÁCIA METÓDOU PODREZANIA MURIVA S REŤAZOVOU PÍLOU.

comer E21 podrezavanie domu odvlhcenie

Ide o okamžité a 100% zastavenie vlhnutia múrov so životnosťou viac ako 100 rokov.
Pri tomto spôsobe sa začína určením výšky v ktorej sa bude podrezávať murivo.
Následne sa začne rezať drážka s karbid-volfrámovou alebo diamantovou reťazou v celej šírke muriva.
Po každom podrezanom metri alebo menej sa vloží do reznej škáry 2mm hrubá polyetylénová fólia typu LDPE.
Škára sa proti sadaniu zabezpečí špeciálnymi, rôzne hrubými plastovými doskovými klinmi podľa šírky rezu a použitej izolácie.
Sú konštruované na únosnosť 500 kg/cm2, každý tak spoľahlivo unesie desiatky ton. Kliny už v škáre ostávajú. 
Vkladané plastové izolácie sú určené na použitie ako zábrany proti vode i radónu. Majú najdlhšiu životnosť zo všetkých používaných izolácií, sú veľmi pevné a odolné, celkom inertné aj proti agresívnym soliam síranov, dusičnanov a chloridov (biele výkvety), ktoré vlhké murivo často obsahuje a ktorým ťažko odolávajú aj antikorové plechy. Rezná škára sa potom vypĺňa hustou flexibilnou maltovou zmesou. (nepoužívame pur penu! - nakoľko je ideálnym domovom pre mravčie kolónie)
Vďaka motorovej píle možno podrezaním ošetriť všetky steny, aj štítové, susediace s iným objektom, stačí totiž prístup k stene z jednej strany. Pri správnom postupe podrezávania muriva je vylúčené akékoľvek sadanie, rez nesprevádzajú žiadne otrasy a vibrácie, ktoré by mohli objekt poškodiť. Táto metóda poskytuje záruku, že nedôjde k narušeniu statiky. Plastové izolácie v značnej miere obmedzujú aj vibrácie prenášané do budovy napríklad z blízkej cestnej dopravy.
Na našu prácu poskytujeme doživotnú záruku, ku ktorej Vám vypíšeme garančný certifikát.
 
Murivo: pálená tehla, nepálená tehla, cementová tehla, pórobetónové bloky, škvárobetónové bloky
(Konečná cena sa dá určiť až po dôkladnej obhliadke objektu, okrem hrúbky sú dôležitým faktorom aj súdržnosť muriva a typ lepiacej malty)
Cena môže byť aj o 50% drahšia v prípade zložistejších okolností.
  • Hrúbka muriva 15 cm   =   15€ bm*
  • Hrúbka muriva 30 cm   =   27€ bm*
  • Hrúbka muriva 45 cm   =   40€ bm*
  • Hrúbka muriva 60 cm   =   54€ bm*
* bežný meter
Ceny sú konečné. Nie sme platcami DPH.
Konečná cena je aj odvodená od množstva realizovaných bežných metrov 
Za tlakové tlačenie malty do drážky si účtujeme poplatok 200€ za celý dom. (v cene je preplach,špeciálna malta,práca a čistenie stroja) 
(Ak potrebujete daňový doklad s DPH, kontaktujte nás. Faktúru Vám vystavíme z našej materskej firmy)

IZOLÁCIA METÓDOU PODREZANIA MURIVA S DIAMANTOVÝM LANOM.

diamantova lanova pila podrezavanie domu

Pri tomto spôsobe rezania nie je žiadny materiál prekážkou. Bez problémov sa prereže betón s armatúrou, skala, žula...
Pri tomto spôsobe je diamantové lano chladené vodou, niekedy aj 100L na 1 meter dĺžky.
Ide o okamžité a 100% zastavenie vlhnutia múrov so životnosťou viac ako 100 rokov.
Po podrezaní muriva je postup rovnaký ako pri rezaní s reťazovou pílou: je vložená PE fólia, kliny a maltová výpľň.
Jednou z hlavných výhod je to že dokážeme podrezať murivo na úrovni podlahy.
Na našu prácu poskytujeme doživotnú záruku, ku ktorej Vám vypíšeme garančný certifikát.
 
 
Cena za rezanie diamantovým lanom sa odvíja hlavne od rezaného materiálu. Čím je materiál tvrdší tým sú náklady vyššie.
Napr. rezanie pieskovca je lacnejšie ako rezanie žuly 
Ďaľším dôležitým faktorom pre určenie ceny je súdržnosť muriva, ak je murivo nesúdržné a sype sa - cena je vyššia
 
Cena sa pohybuje od 150€ do 200€ za m2 (v niektorých prípadoch aj viac)
* bežný meter
Ceny sú konečné. Nie sme platcami DPH.
(Ak potrebujete daňový doklad s DPH, kontaktujte nás. Faktúru Vám vystavíme z našej materskej firmy)

 REZANIE DIAMANTOVÝM LANOM POD VODOU.

diamantova lanova pila rezanie pod vodou

Ide o technicky náročné podrezávanie pod vodnou hladinou. 
Špecialne vycvičení potápači umiestnia pod vodnou hladinou všetky pomocné kladky a pripravia objekt na rezanie.
Nad hladinou je umiestnený stroj ktorý ovláda špecializovaný pracovník.
  • Všetky tieto práce sú individuálne naceňované. 

IZOLÁCIA MURIVA POMOCOU CHRÓM NIKLOVÝCH PLECHOV.

sanacia muriva chrom niklovymi doskami

Vlnité izolačné plechy z nehrdzavejúcej chróm-niklovej oceli sú strojne zarážané do muriva bez toho, aby dochádzalo k otváraniu muriva. Jednotlivé plechy na seba nadväzujú zámkami a vytvárajú kapilárne nepriepustnú uzáveru proti zemnej vlhkosti. Toto riešenie je veľmi vhodné hlavne pre domy z nepálenej tehly alebo nabíjanej hliny nakoľko nedochádza k žiadnemu sadaniu muriva. Plech ktorý sa narazí do vzniknutej drážky ešte viac zhutní maltu v špáre. 
Pre prácu stačí prístup z jednej strany. Plechy sa do muriva zarážajú pomocou elektrického baranidla a je potrebná prípojka 230V. Touto metódou sa dá murivo izolovať do hrúbky 1m z jednej strany. Hrubšie murivo musí byť prístupné z obchoch strán. 
Na používané plechy je dlhodobá záruka a materiál je typu DIN 1.4301, každý plech je ozanačený druhom použitého materiálu.
Na našu prácu poskytujeme doživotnú záruku, ku ktorej Vám vypíšeme garančný certifikát.
Cena za izolovanie muriva nerezovými plechmi je 150€ za m2  
 

REZANIE BETÓNU, OTVOROV, LIATINOVÝCH RÚR

Naším zákazníkom vieme poskytnúť aj individuálne riešenia v oblasti rezania tvrdých materiálov.
Vieme zabezpečiť rezanie akehokolvek hrubého materiálu (aj steny hrubšie ako 1m) pomocou diamantovej lanovej píly.
Taktiež vieme poskytnuť práce v oblasti rezania liatinových alebo betónových rúr v rôzne ťažko dostupných priestoroch.
Ide o rezanie diamantovou lanovou pílou.
  • Ceny sú individuálne.