• Máme viac ako 15 ročné skúsenosti
  • certifikáty
  • záruka
  • predaj
Rodinný dom Spišská Nová Ves
08
marec

Rodinný dom Spišská Nová Ves

Pri podrezaní rodinného domu v Spišskej Novej Vsi na Kuzmányiho Ulici sme použli 2mm hrubú LDPE fóliu ako izoláciu. Po podrezaní sme tak ako pri každom objekte vykonali hĺbkové vymaltovanie špáry pod tlakom.

Laboratórne priestory v areáli DUSLO Šaľa
08
marec

Laboratórne priestory v areáli DUSLO Šaľa

Kompletné podrezanie muriva na objekte laboratórií DUSLO Šaľa.

Murivo bolo potrebné podrezávať s diamantovou lanovou pílou s následným vložením LDPE izolácie.

Spolu bolo na objekte 120m2 muriva ( 260 bežných metrov )

Na objekte sa nachádzalo aj 80ks železobetónových pilierov ktoré sa zainjektovali injektážnýcm krémom AQUAPROTECT nano s osovou vzdialenosťou injektážnych dutín cca 8-10cm.

Následné bola vykonaná aj vonkajšia zvislá hydroizolácia nakoľko bola úroveň rezu pod úrovňou terénu.

Justičný palác v Nitre
08
marec

Justičný palác v Nitre

Viac ako 1500 bežných metrov stien hrubých cca 1m bolo podrezávaných s diamantovými lanovými pílami. Podrezávané murivo bolo 1 až 4m pod úrovňou terénu, kde bol potrebný výkop a zvislá izolácia muriva 2mm hrubou LDPE fóliou ošetrenou z vnútornej strany ochrannou  geotextílou a z vonkajšej strany 50mm hrubým styrodurom. V objekte boli dodržiavané vysoké nároky na postup prác nakoľko sa pracovalo aj v časti väznice a eskortných miestností. Celý objekt sa realizoval bez obmedzenia prevádzky súdu. 

Obecný úrad Ľubietová
08
marec

Obecný úrad Ľubietová

Komplexné podrezanie obecného úradu v Ľubietovej sme realizovali pomocou lanovej píly. Bolo podrezaných cca 90 bm obvodového muriva (hrúbka 80cm) a cca 50bm vnútorných priečok. Objemovo asi v 50% prípadov sme museli pri izolovaní používať po podrezaní lanom zarazenie nerezových plechov, nakoľko nebolo možné pre nesúdržnosť muriva drážku dočisťovať a prepripraviť na vloženie LDPE fólie.

Podrezanie kaplnky sv. Márie Magdalény v Modranke
01
marec

Podrezanie kaplnky sv. Márie Magdalény v Modranke

Kaplnka sv. Márie Magdalény bola našou firmou komplexne podrezaná. Pri podrezávaní sme používali pojazdovú pílu PMS25 a 380V PES1300, kvôli hrúbke stien (80cm +). Nakoľko bolo murivo nekonzistentné a maltová drážka nelineárna, museli sme po častiach zarážať nerezové plechy s bočnými zámkami.

Kostol Sv. Margity Antiochijskej v Šali
01
marec

Kostol Sv. Margity Antiochijskej v Šali

Sanácia muriva na kostole Sv. Margity Antiochijskej v Šali bolo vykonané spôsobom podrezania muriva diamantovou lanovou pílou.

Nosné piliere pri vstupe boli sanované injektážnym krémom Aquaprotect Nano s podielom aktívnej zložky až 80% v 2 radoch.

Pri podrezávaní muriva boli použité špecialné technologické postupy pre sakrálne stavby, murivo bolo okamžite stabilizované aby nedochádzalo k žiadnemu sadaniu.

Ako izolácia bola použitá 2mm hrubá LDPE fólia a nerezové plechy so životnosťou viac ako 100 rokov. 

Najširšie miesta, ktoré sa nachádzali na objekte mali hrúbku až 350cm. Doba realizácie bola približne 23 pracovných dní.

Strana 2 z 2