• Máme viac ako 15 ročné skúsenosti
  • certifikáty
  • záruka
  • predaj
Sedliacky dom obci Bakarac - Chorvátsko
08
marec

Sedliacky dom obci Bakarac - Chorvátsko

Dodatočná hydroizolačná clona na historickom kamennom dome v Bakaraci musela byť vykonaná vysekávaním muriva. Kamenné murivo bolo mimoriadne nesúdržné, vystavané s kameňom miestami o priemere viac ako 60cm. Vysekanie muselo byť robené vo viacerých fázach, po malých úsekoch, aby sa zásahom nemohla narušiť statika objektu. Ako izoláciu sme použili 2mm hrubú LDPE fóliu.

Laboratórne priestory v areáli DUSLO Šaľa
08
marec

Laboratórne priestory v areáli DUSLO Šaľa

Kompletné podrezanie muriva na objekte laboratórií DUSLO Šaľa.

Murivo bolo potrebné podrezávať s diamantovou lanovou pílou s následným vložením LDPE izolácie.

Spolu bolo na objekte 120m2 muriva ( 260 bežných metrov )

Na objekte sa nachádzalo aj 80ks železobetónových pilierov ktoré sa zainjektovali injektážnýcm krémom AQUAPROTECT nano s osovou vzdialenosťou injektážnych dutín cca 8-10cm.

Následné bola vykonaná aj vonkajšia zvislá hydroizolácia nakoľko bola úroveň rezu pod úrovňou terénu.

Obecný úrad v Podbranči
08
marec

Obecný úrad v Podbranči

Obecný úrad v podbranči bol postavený z prevažnej časti s nepálenej tehly v kombinácii s pálenou tehlou lepenou hlinou. Na základe zloženia muriva sme celú budovu odizolovali korugovanými chróm - niklovými plechmi s bočnými zámkami.

Sanácia kultúrneho domu v Ružomberka
08
marec

Sanácia kultúrneho domu v Ružomberka

Na kultúrnom dome v Ružomberku sme vykonali sanáciu vlhkého muriva v časti projekčnej miestosti formou podrezania a založenia LDPE fólie a na nedostupnej stene sme použili krémovú injektáž AQUAPROTECT Nano.

Podrezanie obecného úradu v Ľubietovej
08
marec

Podrezanie obecného úradu v Ľubietovej

Komplexné podrezanie obecného úradu v Ľubietovej sme realizovali pomocou lanovej píly. Bolo podrezaných cca 90 bm obvodového muriva (hrúbka 80cm) a cca 50bm vnútorných priečok. Objemovo asi v 50% prípadov sme museli pri izolovaní používať po podrezaní lanom zarazenie nerezových plechov, nakoľko nebolo možné pre nesúdržnosť muriva drážku dočisťovať a prepripraviť na vloženie LDPE fólie.

Dom Károlyi v Zemnom
08
marec

Dom Károlyi v Zemnom

Zákazka na Dome Károlyi v Zmenom zahŕňala úplné podrezanie prepripraveného muriva v štádiu začatej rekonštrukcie. Ako izoláciu sme použili 2mm hrubú LDPE fóliu. Celá realizácia trvala 4 pracovné dni.

Bývalé kasárne v Nových Zámkoch
08
marec

Bývalé kasárne v Nových Zámkoch

V bývalých novozámockých kasárňach sme realizovali izoláciu cca 270 bežných metrov tehlového muriva a čiastočne betónového muriva. 245 metrov bolo podrezaných elektrickými ručnými pílami a následne uložená 2mm hrubá LDPE fólia. Ostatných 25bm bolo zainjektovaných injektážnych krémom AQUAPROTECT Nano s 80% podielom aktívnej hydrofóbnej zložky.

Strana 3 z 4